Anasayfa > Sanatçılar

Zuhal Arda

1954 yılında Niğde'de doğdu. 1994 yılında Selçuk Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmeliği Bölümü'nü bitirdi. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde “İlköğretim İkinci Kademe Okullarında Sanat Eğitimi Derslerine Renk Yönünden Analitik Bir Yaklaşım” adlı teziyle Prof. Dr. Alaybey Karoğlu danışmanlığında yüksek lisans tezini tamamladı. 1996-2000 yılları arasında Konya’da çeşitli ilköğretim okullarında resim öğretmenliği yaptı. 2000-2005 yılları arasında Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi kurucu müdürlüğünü yürüttü. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'ne öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 2007 yılında Prof. Dr. Mehmet Başbuğ danışmanlığında yine aynı üniversitede “Ressam ve Sanat Eğitimcisi Aydın Ayan’ın Resimlerine Estetik Bir Yaklaşım” isimli doktora tezini tamamladı. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde 2007'de Yrd. Doç. Dr., 2011 yılında Doçent oldu. Halen aynı yerde görevine devam etmektedir. 15 kişisel sergisi olup, 100'e yakın karma sergiye katılmış, 8 kere farklı ülkelerde ululararası çalıştay ve karma sergilere katılmıştır. Ayrıca Güzel Sanatlar Liseleri için "Estetik Kitabı"nın 4 yazarından biridir. Arda resimlerini, ölüm-yaşam ve varoluş-yok oluş dialektiğine dayandırmaktadır. Sanatçı, karışık tekniklerle oluşturduğu eserlerini, gündelik öğelerden oluşan temalardan yola çıkarak oluşturmaktadır.

Sanatçının Tüm Eserleri

Zuhal Arda