Anasayfa > Sanatçılar

Zahit Büyükişliyen

1946 yılında Adana’da doğdu. 1967 Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirdi. 1971 M.E.B’nın
açtığı yarışma sınavını kazanarak Plastik Sanatlarda Uzmanlık Eğitimi görmek üzere Batı Almanya’ya
gönderildi. Goethe Institut’de Almanca dil eğitimi gördü. 1976 Kassel Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’ni
bitirdi. 1983 İstanbul Mimar Sinan Ünivesitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde doktora yaptı. 1983
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde açılan sınavı kazanarak Doçent oldu. 1991 Hacettepe
üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Profesörlüğe atandı. 1997 Yeditepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Öğretim Üyeliğine atandı. Sanatçı bugüne kadar 100’ün üzerinde kişisel
sergi açmış, önemli müze ve koleksiyonlarda eserleri yer alan sanatçının bir çok karma sergilerde eserleri
sergilenmiştir.
“Sanat anlayışımı varsıllaştıran ve öznel kılan soyut anlatımlarla kurduğum özgün bağların düşünsel sistemi,
bence yaşamla kesişir. Yaşam nedir? Yaşamın anlamı nedir? Ne zaman sorulur bu soru, hangi zamanlarda?
Dış görünümümüzün altında bir “ben” olduğunun farkına varıp dünyayı bizimle olan ilişkisi içinde sorgulamaya
başladığımızda mı? Daraldığımız, köşeye sıkıştığımız ya da köktenci bir karar verme aşamasında olduğumuz
durumlarda mı? Kendi sesimizin yankısını duymaz olduğumuzda mı? Beklenmedik bir anda ölümle yüz yüze
geldiğimiz zaman mı? Yaşam durmadan çözülüp toparlanan ve ikinci kez ele geçmeyen bir oluşsa, onda
anlam bulamamaktan korkarız. Her bir yaşam için ayrı anlamlar üretme gereğini duyarız. Geçmişimizde bizi
biz yapan, karmaşık izler, rastlantılar ve insanlar vardır. Anılar kaypaktır, durmadan kaçar gider elimizden…
İnsan kendi yaşamını bile içten değil, dıştan bakarak kavrayabilir, bu yüzden… Acılar çekeriz, yaşamın bizde
daha uysal, daha adil davranmasını beklediğimiz zamanlar olur. Başarıyı, huzuru sevilmeyi ve güven duymayı
özleriz. Ama ne olursa olsun öykümüz ancak yaşadıktan sonra gerçek bir öyküye dönüşür. Maceramıza asıl
ruhumuz, tutkularımız, özlemlerimiz renk ve biçim kazandırır. Geçmişimizi asıl ortaya koyduklarımızın üzerine
düşen aydınlık görünür kılar. Ve yaşamın anlamı yahut anlamsızlığı o yaşamın vardığı, ulaştığı sonuçtan gelir.”

Sanatçının Tüm Eserleri

Zahit Büyükişliyen