Anasayfa > Sanatçılar

Yeşim Us

1983 Ordu’da doğdu. 2006 yılında
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
Çalışma Ekonomisi Endüstriyel İlişkiler ve
2015 yılında Kocaeli Üniversitesi Seramik
Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı.
2013’de Belçika’da bulunan Studıo Keramiek
De Atalier Leuven’de Belçikalı sanatçılar
Chirsitane Zeghers ve Hein Severjins’den
seramik eğitimleri aldı ve çalışmalar yaptı.
Halen Sakarya Üniversitesi’nde Seramik Cam
Anasanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimine
devam etmektedir. Seramik malzemesinin
olanakları, gösterge ve bağlamlarını kullanarak
güncel sanatta yeni ifade arayışlarının peşinde
araştırmalar yapan sanatçı, malzeme, disiplin
ve gelenek arasındaki ilişkileri sorgulayıp kendi
kültürel kodlarından yola çıkarak okumalar
ve üretimler yapmaktadır. Sanatçının
seramik üretimlerinin yanı sıra resim, heykel
performans ve enstalasyon yapmakta, daha
çok izleyicinin katılımcı ve paylaşımcı olduğu
üretimler geliştirmektedir. Yurt dışı ve yurt içi
karma sergilere katılan Ustaoğlu, bunun yanı
sıra sivil toplum örgütleri ve sanat inisiyatifleri
ile kamusal alan, kent, kentsel dönüşüm
ile ilgili projelerde performans, sanatsal
çalışmalar yapmaktadır. Sanatsal üretimlerine
Kadıköy’deki kendi atölyesinde devam
etmektedir.

Sanatçının Tüm Eserleri

Yeşim Us