Anasayfa > Sanatçılar

Şeref Artagan

İzmir, 1994

İzmir Çınarlı Lisesi Radyo ve Televizyon
Bölümü’nde okurken fotoğrafla tanıştı. Lise
yıllarından beri başta Hürriyet Gazetesi olmak
üzere çeşitli gazete, dergi ve fotoğraf ajanslarıyla
çalıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nü birincilikle kazanarak
öğrenim hayatına devam etmektedir. Üyesi olduğu
İFOD (İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği)'da fotoğraf
atölyelerine, Devlet Fotoğraf Yarışması başta
olmak üzere Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda
Sergileme, Mansiyon ve Dereceler alarak karma
sergilere katıldı. Fotoğraflarında insan öğesinin
yaşamını ve öykülerini ele alan genç fotoğrafçı,
daha çok belgesel tarzda seriler yaratıp, fotoğraflar
üretmektedir.

Sanatçının Tüm Eserleri

Şeref Artagan