Anasayfa > Sanatçılar

Rengin Altınalmaz

Eskişehir, 1966

1985-1989 yılları arasında Marmara Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’nde
lisans eğitimini tamamladı. Uzun yıllar reklam
ajanslarında Grafik Tasarımcısı ve Art Director
olarak görev aldı. 2011-2013 yılları arasında
Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Plastik Sanatlar Bölümü’nde Yüksek Lisans yaptı.
2013 yılında Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümü’nde başladığı
Doktora (Sanatta Yeterlilik) eğitimine halen devam
etmektedir. Ana teması “Zaman” ve “Değişim”
olan çalışmalarını komposizyon ve derinlik
anlayışına temellendirerek, bir arada kullandığı
dijital, kolaj ve pentür tekniği ile disiplinler arası bir
anlatım dili oluşturmaktadır. Resimsel boyuttaki
sorgulamalarının temelini geçmişe ve şimdiye
dayandırarak, geçmiş ve şimdiyi, eski ve yeniyi bir
arada kullanmaktadır. Farklı imgelerin ve dokuların
birbirine eklemlenmesiyle katmanlar oluşturarak
bütünselliğin armonisini yakalamaya çalışmaktadır.
Çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde
sürdürmektedir.

Sanatçının Tüm Eserleri

Rengin Altınalmaz