Anasayfa > Sanatçılar

Pınar Baklan Önal

İzmir, 1986

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik Bölümü’nden birincilikle mezun oldu.
2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Seramik Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisans
eğitimini tamamladı ve 2012’de aynı üniversitenin
Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Anasanat Dalı’nda
Sanatta Yeterlik eğitimine başladı. Kişisel sergileri olan
sanatçı, Uluslararası ve ulusal birçok karma sergiye ve
sempozyuma katıldı. 2013 yılı Nisan ayında Milli Eğitim
Bakanlığı yabancı hükümet burslarından üç aylık
Polonya Hükümeti araştırma bursu ve çeşitli yıllarda
yedi adet ödül kazandı. Bir sanat atölyesinde çeşitli
özel kuruluşlar ve kamu kurumları için seramik duvar
panosu tasarımları ve uygulamalarında çalıştı. 2009
yılında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü’nde araştırma
görevlisi olarak başladığı akademik kariyerini 2012’den
beri öğretim görevlisi olarak sürdürmekte ve seramik
çalışmalarına devam etmektedir.

Sanatçının Tüm Eserleri

Pınar Baklan Önal