Anasayfa > Sanatçılar

Özkan Birim

1972’te Balıkesir, Burhaniye’de doğdu. 1991-1995 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Hat Ana Sanat Dalı’ndan “Bergama Ulu Câmii Şadırvan Yazıları” isimli tezle lisans eğitimini tamamladı. Buca Eğitim Fakültesi’nden Öğretmenlik Formasyonu Eğitimi'ni bitirdi. 1997 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Hat Ana Sanat Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. 2000’de Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Ana Sanat Dalı’ndan “Bergama Kitâbeleri” isimli tezle yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2002'de Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Ana Sanat Dalı’nda sanatta yeterlik yapmakta ve tez aşamasındadır. 2005'de öğretim görevlisi olarak atandı. Halen Hat Ana Sanat Dalı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 1997’den bu yana birçok sempozyum ve konferansta kitabeler üzerine bildiri sunmuş ve hat – tezhip – ebru sanatlarında yapmış olduğu eserleriyle yurtiçinde çeşitli sergiler açmıştır.

Sanatçının Tüm Eserleri

Özkan Birim