Anasayfa > Sanatçılar

Nejat Satı

2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olan
Satı, geleneksel resim sanatını teknolojik
yenilikleri kullanarak dönüştüren sanatçılar
kuşağındandır. Resmetmeye başlamadan
önce, kendine has malzemesini oluşturmak
için akrilik boya ile bir tür yapışkana benzeyen,
çabuk kuruyan jeli karıştırır. Sonra da bu
karışımı, fırça ya da spatula aracılığıyla tuvale
uygular. Bu sürecin bazı beklenmedik sonuçlar
doğurması kaçınılmazdır. Sanatçı da, ışığı
geçiren yarı transparan renklerinin birbirleriyle
nasıl bir etkileşim içerisine girdiklerini keşfe
koyulur. Son yıllarda Satı, çeşitli şekillerde
sonuçlanabilen bu deneysel pratiğiyle farklı
seriler üretti. İşlediği konular hakkında
dayatmacı bir tavır takınmayan sanatçının
kompozisyonları, dinamik ve soyut formları,
izleyicinin yorumuna açıktır. Figüratif tasvirin
sınırlarından kurtulmuş tekniği, özündeki
yaratıcı potansiyeli açığa çıkarmak üzere
malzemenin işlenmesi ve uygulanmasına
dayanır. Satı, son serisi Karanlıktaki Işık (2017)
ile, ışığın kısıtlı renk kullanımı ile az yoğun ve
çok yoğun ortamdaki görünümünü sorgular.
Satı'nın dinamik ve soyut formları, malzemenin
kendi yaratıcı potansiyelini açığa çıkarır. Siyah
ve beyaz renk katmanlarından oluşan bu
seri, inci beyazı ve glow beyazın etkisi ile
degrade ediliyor ve kozmik ışınlar yayarcasına
karanlıkta parlamaktadır. Açık/koyu renk
tonları ve aydınlatmanın etkisi ile günün farklı
zaman dilimlerinde, birbirinden bağımsız çeşitli
ışık süzmeleri ortaya çıkmaktadır. Yaşamını ve
sanat hayatını İzmir’de sürdürmektedir.

Sanatçının Tüm Eserleri

Nejat Satı