Anasayfa > Sanatçılar

Mutluhan Taş

Hollanda'da doğdu. 1994 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu.1994-1998 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı orta dereceli okullarda resim öğretmeni olarak çalıştı.1998 Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Eğitimi Anabilim Dalı’nda; 2001’de yüksek lisansını, 2010’da “XIII. YY'da Anadolu’da Hakim Olan Tasavvuf Hareketlerinin 1980 sonrası Çağdaş Türk Resim Sanatı'na Yansımaları” konulu tezle doktorasını tamamlayıp Bilim Doktoru ünvanı aldı. 2010 yılında Yard. Doç., 2014 yılında Doçent oldu. Halen aynı fakülte de Heykel Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği görevleriyle, Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği ve SELGÜSED (Selçuk Güzel Sanatlar Derneği) Dernek Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Günümüze değin 9 kişisel sergi gerçekleştirdi. 100’den fazla ulusal ve uluslararası karma resim sergisine katıldı. Eserleri resmi ve özel kolleksiyonlarda, müzelerde bulunan sanatçı, halen çalışmalarına Konya’da devam etmektedir. Resimlerinin konusunu tasavvuftan alan sanatçı soyut dışavurumcu tarzda çalışmalar yapmaktadır.

Sanatçının Tüm Eserleri

Mutluhan Taş