Anasayfa > Sanatçılar

Filiz A. Toprak

1974 yılında Salihli’de doğdu. 1997’de Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatları, Tezhip Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Yükseklisans derecesini, 2000 yılında Londra Victoria and Albert Museum’da bulunan Süslemeli El Yazmaları Kataloğu’nu incelemesiyle aldı. 2002 yılında lisans derecesini aldığı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl, Londra Middlesex Üniversitesi’nde “Arts Management” yüksek lisans yaz programını tamamladı. 2004 yılında, Londra British Museum Arts of Asia “Classical and Decorative Arts of The Islamic World” adlı yüksek lisans programından diploma aldı. 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde sanatta yeterlik programını tamamladı. 2010 yılında, Londra’daki The Prince’s School of Traditional Arts’da gerçekleştirilen “Persian and Indian Miniature Painting Workshop”a katıldı ve Londra’da bir süre minyatür sanatçısı Samantha Buckley ile çalıştı. 2011 yılında, minyatür sanatçısı Taner Alakuş ile sanatçının İstanbul’daki atölyesinde çalıştı. Victoria and Albert Museum, British Library, British Museum
ve Royal Asiatic Society’nin tezhipli ve minyatürlü el yazmaları koleksiyonları üzerinde farklı tarihlerde çalışmalar yapmıştır.
2002’den bu yana yurtiçi ve yurtdışında çeşitli sempozyum ve konferanslarda bildiri sunmuş ve yurtiçinde sergiler açmıştır.
2009 yılından bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Tezhip Anasanat Dalı’nda minyatür derslerini yürütmekte ve öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Sanatçının Tüm Eserleri

Filiz A. Toprak