Anasayfa > Sanatçılar

Fadliye Yılmaz

1986 yılında Şumnu, Bulgaristan’da doğdu. 1989 yılında Bulgaristan'dan göç etti ve Bodrum’a yerleşti. 2011 yılında Çukurova Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamladı, aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başladı. 2014 yılında Gaziantep Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı. Şuanda, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır ve aynı okulda yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir. Yurt içinde çeşitli yarışma ve sergilere katılım göstermiştir.

Sanatçının Tüm Eserleri

Fadliye Yılmaz