Anasayfa > Sanatçılar

Beyza Boynudelik

1975 yılında İstanbul’da doğdu. 1999 yılında
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu.
2003 yılında yine Mimar Sinan Üniversitesi
Resim Bölümü’nde “İmgenin Fotograftan
Pentüre Yansımasına Bir Bakış” isimli yüksek
lisans tezini tamamladı. Halen aynı üniversitenin
Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü'nde
sanatta yeterlik tez aşamasındadır. Yurtiçi ve
yurtdışı karma ve kişisel sergi etkinliklerinin
yanısıra, sempozyum ve workshoplara da
katılmaktadır. Üretiminin büyük çoğunluğunu
resim oluştursa da, baskıresim, video, fotograf,
heykel, yerleştirme alanında da yapıtlar
üretmektedir. 2009-2012 yılları arasında “216
Düşünce ve Üretim Alanı” ile beraber üretimler
yapmış, halen KRE Kolektif ile projelerine
devam etmektedir. İstanbul’da yaşamakta
ve çalışmaktadır. Sorguladığı kent insanının
aidiyet, samimiyet duyguları ve gerçekliği için
kostümler, maskeler, mekanlar ve kimlikler
üzerinden önermelerde bulunmaktadır. Öte
yandan da bir kadın sanatçı olarak “kadın”
kimliği ve cinsiyet politikaları üzerine üretimi
süregelen işleri vardır.

Sanatçının Tüm Eserleri

Beyza Boynudelik