Anasayfa > Sanatçılar

Bahar Artan Oskay

1984 yılında İstanbul’da doğdu. Oskay, ilk dönemlerinde popüler kültürü incelerken modern sanatın
büyük ustalarının eserlerini yorumladı. Bu sanatçılar arasında Mondrian’dan Matisse’e, Picasso’dan
Gauguin’e kadar uzanan geniş bir yelpaze içerisinde sanatçıların eserlerini yorumlayıp kendine mal
ederken popüler sanatı özgün bakış açısıyla gündeme getirmiştir. Popüler sanat eserleri yorumu ilerleyen
dönemlerinde popüler imgelerin güncel hayatta ne gibi farkındalık yarattığı ve birebir etkileşim halinde
sanat yapıtına nasıl dönüştüğü sorunsallığı üzerine bir dizi eser üretmiştir. Sanatçı son döneminde
eski dönemlerinde üretmiş olduğu işleri yeni bir noktaya ulaştırmak için uzun süren araştırma ve
çaba sürecine girmiştir. Bu çaba duygularının, ilhamlarının ve bireysel işaretlerinin minimalize edilerek
yeniden üretilmesidir. Sanatçı artık kendi sanatını da yorumlamak ve sanatsal değişimin kaçınılmaz
doğasının etkisi altında eski resimlerini sonucunu öngöremeyeceği bir yöntem ile kesip, yok edip
yeniden kompoze etme sürecine girmiştir. Resimlerindeki bu değişim ‘kontrollü’ yaratının ‘kontrolsüz’
birlikteliğine dayanmaktadır. Sanatçı kestiği işlerinden aldığı tesadüfi yakın kadrajlar sonrasında soyut
sanata ulaşmaktadır. Soyut; Oskay’ın resimlerinde soyutlamanın bir parçasına dönüşmektedir.
Sanatta etki, tepki ve değişim kaçınılmazdır. Bu etki, tepkiler ve değişimler sanatın ileriye taşınması
için en önemli gerekliliktir. Oskay’a göre; gelecek sanatını öngörmek ancak sanata yön vermiş
sanatçıların belirlemiş oldukları koordinatları ve kesiştiği noktaları saptayarak, bu yol üzerinden yeni bir
rota belirlemek ile mümkündür.
Sanatçının birçok ulusal-uluslararası sergilerde çalışmaları sergilenmiş, müze ve koleksiyonlarda eserleri
bulunmaktadır. Şu an Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Ana Bilim Dalı Doktora Programında
eğitimini sürdürmekte ve sanatsal çalışmalarına İstanbul’da devam etmektedir.

Sanatçının Tüm Eserleri

Bahar Artan Oskay